fbpx

Visselblåsarfunktion

FC Gruppens visselblåsarfunktion syftar till att skapa en trygg miljö och uppmärksamma om det sker missförhållanden och felaktigheter. Som visselblåsare är du anonym samt skyddad enligt lag och ges möjlighet att rapportera om misstänkta oegentligheter.

Denna webbplatsen använder cookies